Grundskolan

Idrott, matematik, mentor 7D
Maria Ax
Speciallärare svenska SO Mentor 8C
Maria Bendz
M2SPA Mentor 7B
Pebbe Boberg
Bitr rektor
Maya Cardoso Plaza
Elevassistent
Amir Ceric
Elevassistent
Sahar Cheshm Mhishi
IDH, mentor 8E
Kjell Edberg
NO, TK, mentor 8A
Johanna Eklöf
Flexen
Håkan Elfström
Skolsköterska
Alexandra Elsrud
Ylva Englund
Elsa Falkman
Socialpedagog
Carina Frösth Holmquist
MU, SV, 7/M2EN, mentor 7E
Evelina Gustavsson
SLTX
Åsa Gustafsson
MA, IDH, mentor 8B
Linda Gälman
Studie- och yrkesvägledare
Gabriella Henriksson
Speciallärare MA
Linn Henriksson
Elevassistent
Andrew Ho
M2SPA, EN, mentor 7C
Josefine Hägglöf
Speciallärare MA
Helena Isleborn
Dorota Lai
NO, TK, mentor 7D
Jenny Lagerqvist
Rektor
Lisa Landerhjelm
HKK
Eva-Lena Larsson
SO, SV, 9/M2EN
Jimmy Laursen
MA, NO, mentor 8E
Stefan Lindström
EN, 6/M"EN, mentor 6A
Mila Marjanac-Tiri
SO, SV, mentor 7A
Alexander Markén
Specialpedagog
Lotta Mellquist
SO, mentor 6B
Patrik Molin
MU, SV, 8/M2EN, mentor 8D
Erik Nyström
Administratör
Leenha Pedersen
M2SPA, EN
Maria Peltonen
EN, SV, 8/M2EN, mentor 8B
Charlotta Potts Carlberg
NO, TK
Afsar Ranjbar
MA, NO, mentor 7C
Adam Reger
SO, SV, 7/M2EN, 9/M2EN, mentor 7B
Nina Rönnqvist
HKK, mentor 7D
Amalia Sandström
SO, mentor 8C
Margareta Segerdahl
IDH, EN, 9/M2EN
Anna Strand
M2SPA, SV, mentor 6B
Anna Tallmark
M2FRA, EN
Karin Uhlin Nyström
SV, mentor 8A
Anita Van den Borsh
Kurator
Josephine Vesterlind
MA, NO, TK
Jenny Vide
MA, TK, mentor 6A
Jonas Welander
MA, NO, mentor 6D
Milan Yazdanfar
Socialpedagog
Johan Zetterberg
SLTM
Mario Åberg
Simlärare
Inger Öhlund
Uppdaterad: