Skolsköterska Alexandra Elsrud

Jag heter Alexandra Elsrud och är skolsköterska på Tunabergsskolan.

Skolsköterskan arbetar främst förebyggande och hälsofrämjande genom hälsosamtal, hälsoundersökningar och vaccinationer.

I hälsosamtalet ges eleven möjlighet att prata om hälsa, matvanor, fysisk aktivitet, sömn, skolarbete och trivsel i skolan. Alla elever i årskurs 7 erbjuds hälsobesök hos skolsköterskan.

I årskurs 8 erbjuds elever en påfyllnadsdos av vaccin mot difteri, stelkramp och kikhosta.

Skolläkaren heter Louise Diös. Tid till skolläkaren bokas via skolsköterskan för skolrelaterade problem.

Kontakta mig gärna om ni har några funderingar

Uppdaterad: