Öppet hus 16 januari!

Den 16 januari har vi öppet hus mellan kl 18:00 - 19:30 

18:10 samt 19:00 lämnar rektor information i aulan

Visning av skolans lokaler

Ni kan träffa rektor, bitr rektor, lärare, socialpedagoger 

Vara med på några lektioner

 

Program Öppet hus

A-huset, nedre plan

Aulan                                       Kl 18.10 samt 19.10 kort information från                                                           rektor samt möjlighet att ställa frågor

Utanför aulan                          Information om idrottsämnet

Korridoren nedre plan

Skolbord                                   Information om du vill söka till                                                                              Tunabergsskolan.                  

NO                                              Sal 12

A-huset, övre plan trappa 100

SO, SV                                        Sal 104

A-huset, övre plan trappa 200

EN, SPA, FR, TY                       Sal 201                              

B-huset

Bildsalen                                   Bildämnet

C-huset

Musiksalen                               Musikämnet

Slöjdsalarna                             Slöjdämnet

 

 

Uppdaterad: