Rektor Skolår 6-9
Lisa Landerhjelm
Rektor Särskolan
Hans Kvick
Biträdande Rektor Skolår 6-9
Maya Cardoso Plaza

Rektorer

11 december 2014