Tunabergsskolans Elevråd

Tunabergsskolans elevråd arbetar med att göra skolmiljön för eleverna så bra som möjligt. Elevrådet är styrt av eleverna. Varje klass har utsett två elevrådsrepresentanter, oftast en pojke och en flicka, att vara med på de gemensamma mötena och föra med sig klassens åsikter till elevrådsstyrelsen. Elevrådsstyrelsen är 8 elever som är framröstade på ett årsmöte. Styrelsen har möten nästan varje vecka där man tar upp olika förslag och idéer från elever som man senare för vidare till de andra representanterna och skolledningen. Möte med alla representanter sker ett fåtal gånger per termin. En stor del av Tunabergsskolans elever är också medlemmar i Sveriges Elevråd, http://svea.org/. Du kan läsa mer om Sveriges Elevråd – SVEA, genom att klicka på länken. Det är inte obligatoriskt att vara med i SVEA men det stödjer skolans elevråd och berättigar till föreningsbidrag. Eleverna i styrelsen fram emot att fortsätta få fram elevernas åsikter i framtiden!

Uppdaterad:

Andra sidor under: Tunabergsskolans Elevråd