Information om Tunabergsskolan!

Kunskaper och hälsa i en trygg milö

Tunabergsskolan har ca 570 elever och 60 personal. Vi är en skola med bra resultat. Eleverna känner sig trygga och trivs på skolan
Till hösten 2021 tar vi emot 4 klasser i åk 6

Mer information får du i filmen 

 Film

 

Engagerad personal

Lärare och övrig personal som målmedvetet arbetar med alla elevers sociala och kunskapsmässiga utveckling

Engagerade elever

På skolan finns ett elevråd som arbetar aktivt med olika aktiviteter för eleverna. Vi har bl a en schackklubb, "Tjejer på Tuna" tjejklubb och deltar även i olika skoltävlingar bl a i språk. Vi gillar att eleverna engagerar sig och bidrar till skolans trivsel.  

Uppdaterad: