Elevhälsa

                                 

Elevhälsan ska främja och stödja alla elevers hälsa och lärande så att eleverna når utbildningens mål.

Att man trivs och mår bra i skolan är en förutsättning för att nå goda studieresultat. Elevhälsa är ett verksamhetsområde där medicinska, psykologiska, psykosociala samt specialpedagogiska insatser ingår. Arbetet med elevhälsa ska i första hand vara förebyggande och ha en hälsofrämjande inriktning.

På Tunabergsskolan utgörs elevhälsan av skolsköterska,kurator, specialpedagoger, rektor och biträdande rektor. Vi har även tillgång till skolläkare och en psykolog vid behov.

 

                                   

 

  

 

 

Uppdaterad:

Andra sidor under: Elevhälsa