Elevhälsa

Skolsköterska på Tunabergsskolan heter Kristina ”Lillis” Danielsson. 

Skolläkaren 
Heter Louise Diös och kommer till skolan några ggr/termin. Tid till skolläkaren bokas via skolsköterskan  för tillväxt- och skolrelaterade problem.

Mottagningsverksamhet
Under dagen kan eleven själv komma utan att boka tid. Det kan röra sig om enklare sjukvård, frågor om kost, motion, samtal mm. 

Hälsobesök och vaccination
Skolsköterskan arbetar främst förebyggande och hälsofrämjande genom hälsosamtal, hälsoundersökningar och vaccinationer, se basprogram. Vid hälsobesöket i 7;an ges eleven möjlighet att prata om sin egen hälsa. Områden som berörs är fysisk och psykisk hälsa, matvanor, fysisk aktivitet, sömn, skolarbete, trivsel i skolan samt ANT (alkohol, narkotika, tobak). Vid hälsobesöket erbjuds även ryggundersökning, synundersökning och mätning av längd och vikt.

Sekretess
Skolsköterskan har tystnadsplikt och informerar inte den övriga personalen om den enskilde elevens behov utan medgivande från föräldrar.  Det är viktigt att du som förälder själv kontaktar skolsköterskan och/eller läraren om ditt barns hälsotillstånd kräver extra uppmärksamhet.

Specialkost
Elev/föräldrar är ansvariga för att husmor i skolans matsal informeras om det finns matallergi och behov av specialkost. En blankett för specialkost fylls i och skrivs på av förälder, som lämnas till husmor.

EHT och EHM
Skolsköterskan ingår också i Elevhälsoteamet (EHT) som träffas varje vecka och resonerar både i övergripande elevhälsoarbete och enskilda elevhälsofrågor. Vid Elevhälsomöten (EHM) deltar föräldrar, elev, berörd skolpersonal och representant från elevhälsan.

Försäkring
Försäkringen gäller alla barn och unga som är folkbokförda i Uppsala kommun. Samtliga utbildningar från förskola till vuxenutbildning omfattas oavsett om de drivs i kommunal-, självstyrande- eller fristående regi. Föräldrar ansvarar själva för att anmälan görs till försäkringsbolaget. Se länk.

Skolhälsovårdens samarbetspartner utanför skolan är bl. a.
Barnspecialist mottagningen Samariterhemmet 018-611 89 34
BUP Akademiska sjukhuset 018-611 00 00
BUP Svartbäcken 018-611 74 42
Socialjänstens Råd och Stödversamhet 018-727 16 42
Ungdomshälsan 018-611 57 40
VITS-teamet (vid utredningar)
Grundskoleteamet (som arbetar mot droger) 018-727 15 46

Elevhälsans basprogram
Information om vaccinationer på skolan
Elevhälsobroschyr till vårdnandshavare

Försäkringsbesked 2012- 2013

Försäkringen gäller alla barn och unga som är folkbokförda i Uppsala kommun. Samtliga utbildningar, från förskola till vuxenutbildning, omfattas oavsett om de drivs i kommunal-, självstyrande- eller fristående regi.
Försäkringsbesked 2012-2013
Skadeanmälan

Skolsköterska
Kristina Danielsson
Skolpsykolog
Birgitta Carlsson
28 oktober 2014