Studie- och yrkesvägledare

SYV

Gabriella Henriksson

Jag heter Gabriella Henriksson och arbetar som Studie- och yrkesvägledare på Tunabergsskolan. Studie- och yrkesvägledning inom grundskolan handlar om att ge stöd och förberedelse inför val av fortsatta studier/yrken.

Jag finns på skolan på onsdagar - fredagar och nås via mail: gabriella.henriksson@uppsala.se eller tel. 727 20 17 el. 0767618393

Jag arbetar främst med åk.9, med valet till gymnasiet.

Min huvudsakliga arbetsuppgift är det individuella vägledningssamtalet.
Vi samtalar bl.a. om dina intressen, möjligheter/begränsningar och de olika alternativ som finns att välja på.
Syftet är att du som elev ska få ett bra underlag för att kunna göra ett väl underbyggt val till gymnasiet.
Titta gärna in på kommunens gemensamma sida för syv verksamheten.
Där finns bl.a. tidsplan för gymnasievalet, programinformation m.m.

Här är några länktips ang. gymnasieval:

SYV i Uppsala                www.uppsala.se/syv
Arbetsförmedlingen      www.arbetsformedlingen.se
Utbildningsinfo              www.utbildningsinfo.se
Gymnasieantagningen gymnasievalet.uppsala.se
SACO                              http://www.saco.se/studieval

Välkommen att kontakta mig

Gabriella

Uppdaterad: