Verksamhetside

På Tunabergsskolan välkomnas alla elever av kompetent och engagerad personal. Vi strävar efter att ha eleven i centrum i all vår verksamhet. Vår ambition är att med god pedagogik, höga förväntningar, delaktighet och samarbete med vårdnadshavare skapa en gynnsam miljö för personlig och social utveckling. Vi arbetar för att alla elever utvecklas på bästa möjliga sätt och får en god grund för ett livslångt lärande.

Uppdaterad: