Skolval 2020, besked om placeringar

Av de 4600 barn och elever som bjöds in till skolval gjorde 97,9 procent ett aktivt val. En ökning med nära tre procent från förra året. I år fick 96,3 procent av de sökande något av sina tre val.

Under perioden 2–12 mars fick du som vårdnadshavare ett besked om ditt barns placering via e-post eller post. Du kan också logga in i eBarnUngdom och se ditt barns placering.

Har du frågor som gäller antagning eller kö till fristående skolor ska du vända dig till den aktuella skolan.

Omval 1624 mars

Om du vill göra ett omval är omvalsperioden 1624 mars och ansökan görs i eBarnUngdom. Se vad som gäller för omval på uppsala.se/skolval. Behöver du hjälp med din ansökan kan du vända dig till kommunens Kontaktcenter på Stationsgatan 12.

Färgkodning 16 mars

Inför omvalet publiceras en ny färgkodning för kommunala grundskolor. Färgkodningen visar antal tillgängliga platser 13 mars och publiceras 16 mars på uppsala.se/skolval.

Skolvalet avslutas 30 april

30 april är alla placeringar klara efter omval och samtliga sökande har fått besked i eBarnUngdom.

Kontakt antagning grundskola

E-post: antagning.grundskola@uppsala.se
Telefon: 0771-72 70 01, måndagtorsdag 9.3011.30.

13 mars 2020