Bild och konstprofil

  1. I den här profilen kommer du att få arbeta med olika teman, där du får chans att fördjupa dig inom bildämnet och den skapande processen. Inom varje tema, får du möjlighet att välja bland olika tekniker som: måleri, teckning, skulptur, digitala tekniker.

Vi besöker även aktuella utställningar.

Elevernas arbeten presenteras på en gemensam utställning.

 

 

Uppdaterad: