Profiler

På Tunabergsskolan har vi följande profiler till läsåret 2018/19 att välja mellan:

      År 6 och7 

  • Bild och konst
  • Digitala medier
  • Idrott och friluftsliv
  • NO
  • Studieverkstad

      År 8 och 9

  • Digitala medier
  • Idrott och friluftsliv
  • Musik
  • NO
  • Studieverkstad

Du väljer ett av alternativen.

Profiltiden är 70 min/vecka och tas från elevens val.

Vi delar inte klasserna efter val av profil, utan klasserna delas när eleverna går till respektive profilval.

Det krävs att minst 15 elever väljer profilen för att den ska kunna ges,

Om det finns för många sökande till en profil kommer lottdragning att användas som urvalsprincip.

Byte av profil sker edast de två första veckorna vid varje terminsstart.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

Uppdaterad: