Nationella prov

Provdatum för de nationella proven i år 6

Ämne Delprov Datum
 Svenska/svenska  som andra språk  A  7/11-16/12
 Svenska/svenska    som andra språk  B1+C1  7/2-17
 Svenska/svenska  som andra språk  B2+C2  9/2-17
 Matematik  A  V.45-50
 Matematik  B+C  3/4-17
 Matematik  D+E  5/4-17
 Engelska  A  V45-50
 Engelska  B  3/5-17
 Engelska  C  5/5-17

Provdatum för de nationella proven i år 9

 Ämne Delprov Datum
 Svenska/svenska som andra språk   A  V.45
 Svenska/svenska som andra språk   B  15/3-17
 Svenska/svenska som andra språk   C  17/3-17
 NO  A1+A2+A3  4/4-17
 NO  B  
 Engelska   A  v.45
 Engelska   B  25/4-17
 Engelska   C  27/4-17
 Matematik   A  V45
 Matematik   B+C  10/5-17
 Matematik   D  12/5-17
 SO   A  2/5-17
 SO   B  4/5-17
14 september 2015