Nationella prov åk 6

Nationella prov i svenska, engelska och matematik vt 2019

Svenska B1 + C1 Tisdag 5 februari
Svenska B2 + C2 Torsdag 7 februari
Engelska B Måndag 8 april
Engelska C Onsdagen 10 april
Matematik  B + C Måndag 6 maj
Matematik D + E Onsdag 8 maj

Alla prov genomförs kl 09.00 på det aktuella datumet 

   

Uppdaterad: