Möte för vårdnadshavare åk 6-9

Välkommen till möte för vårdnadshavare 

Måndag 17 september

Åk 6 kl 18.00-19.00 samling i aulan

Åk 7 kl 18.00-19.30 Samling i klassrummen

Kl 19:30 information om betygssystemet och nationella prov i aulan

Onsdag 19 september

Åk 8 kl 18.00-19.30 samling i aulan

Onsdag 17 oktober

Åk 9 kl 18.00 samling i klassrummen, därefter information i aulan inför gymnasiet 

12 september 2018