Isdagar för 8A och 8D

Plats: Hammarskog

31 januari

Tid: 08:30– 14:30

Klasserna får lära sig mer om iskunskap, is-vett och vinterfriluftsliv.