Föräldramöte åk 8

Plats: Aulan kl 18:00

25 september

Tid: 18:00– 20:00