Avslutning för åk 6

Plats: Tunabersskolans aula

9 juni

Tid: 08:30– 00:00