Avslutning för eleverna

Plats: Gymnastiksalen

21 december

Tid: 09:00– 10:30