Skolskjuts för 2017 2018

Uppdaterad ansökningsblanketten för skolskjuts

Inför kommande termin har ansökningsblanketten uppdaterats.

Blanketten finns på:
https://www.uppsala.se/skola-och-forskola/grundskola/resa-till-och-fran-skolan--grundskola/

Växelvisboende skolkort
För elever med växelvisboende ska vårdnadshavarna lämna in ny ansökan för varje läsår.

Det är viktigt att båda vårdnadshavarna undertecknar ansökan.
Vi vill ha in ansökan för läsåret 2017/2018
senast 31 mars 2017 för att kunna garantera att busskort kommer före skolstarten.

Trafiksäkerhet skolkort
Ansökan gällande trafiksäkerhet ska vårdnadshavarna lämna in ny för varje läsår.

Det är viktigt att båda vårdnadshavarna undertecknar ansökan.
Vi vill ha in ansökan för läsåret 2017/2018
senast 31 mars 2017 för att kunna garantera att busskort kommer före skolstarten.

Funktionshinder skolkort
Ansökan utifrån ev. funktionshinder ska vårdnadshavarna lämna in ny för varje läsår.

Det är viktigt att båda vårdnadshavarna undertecknar ansökan.
Vi vill ha in ansökan för läsåret 2017/2018
senast 31 mars 2017 för att kunna garantera att busskort kommer före skolstarten.

Ansökan ska kompletteras med ett relevant utlåtande, mall finns här: www.uppsala.se/skola-och-forskola/grundskola/resa-till-och-fran-skolan--grundskola

2 december 2016