Välkommen till höstterminen 2018

Den startar den 20 augusti kl 08:30

De två första skoldagarna slutar 14:00
Därefter är det lektioner enligt schemats tider

Lovdagar för eleverna

Fredagen den 28 september
Måndag 29 oktober - 2 november

Terminen avslutas den 20 december

Fler lovdagar

2 juli 2018