Om du har frågor om din gymnasieansökan

Från den 1 juli kan du logga in på Dexter och se ditt antagningsbesked. Du ska svara genom att klicka på länken "Svara" i din ansökan i Dexter senast 26 juli.

Har du sökt ett introduktionsprogram (IM) får du brev från gymnasieskolan där du fått plats. Brevet kan komma sent, även efter att skolorna startat.

Har du frågor om din gymnasieansökan mellan 1 juli och 31 juli kan du kontakta sommarvägledningens studie- och yrkesvägledare. De finns på Kommuninformation, stationsgatan 12, måndag, tisdag och onsdag:

E-post: sommarvägledningen@uppsala.se

Telefon: 018-727 80 00 (eftermiddagar)

Drop-in: 09:30-12:00

 

Om du inte får någon plats på gymnasiet kommer du att tillhöra Kommunala aktivitetsansvaret (KAA). Du tillhör KAA i den kommun där du är folkbokförd.

Är du folkbokförd i Uppsala kan du från 7 augusti kontakta:

Helene Kaller                                     Kristina Modén
studie- och yrkesvägledare               studie- och yrkesvägledare
076-772 18 83                                 072-539 17 37
helene.kaller@uppsala.se                kristina.moden@uppsala.se

Uppdaterad: