Provschema

M    9A           9B            9C            9D           
       
       
       
       
4        
       
5          
       
6          
       
7   MA tisdag    MA del1 må, del2 tisdag   

9AD3 BI torsdag /

          9AD2 ke to

9BC3 BI fredag 

/9BC2 ke fredag

9BC3 BI fredag/

9BC2 ke fredag

9AD3 BI torsdag /

9AD2 ke to

9      Re-prov, fred     
       
10    Re-prov, tors    Re-prov, tors  Re-prov, fred
Ty/sp/fr Skrivuppgift   Ty/sp/fr Skrivuppgift   Ty/sp/fr Skrivuppgift  Ty/sp/fr Skrivuppgift  
11    NO-NP, laboration, ons  NO-NP, laboration, ons  NO-NP, laboration, ons  NO-NP, laboration, ons

 Sv, NP tisd och tors 
Inlämning av Hk - uppgift

 Sv, NP, tisd och tors

 Sv, NP, tisd och tors

 Sv, tisd och tors
12          
       
 13         
       
14     NO-NP, ons   NO-NP, ons   NO-NP, ons   NO-NP, ons
       
15          
   Ma, CB, ti    Ma, CB, to
17   Fredag Muntliga prov ty/fr/sp   Fredag Muntliga prov ty/fr/sp  Fredag Muntliga prov ty/fr/sp  Fredag Muntliga prov ty/fr/sp
       
18          
       
19    onsdag: Skrivuppgift NP moderna språk onsdag: Skrivuppgift NP moderna språk   onsdag: Skrivuppgift NP moderna språk  onsdag: Skrivuppgift NP moderna språk
   Eng fredag    
20    9AD2 Fysikprov måndag  9BC2 Fysikprov tisdag   9BC2 Fysikprov tisdag  9AD2 Fysikprov måndag
       
21    må+on: NP ty/fr/sp   må+on: NP ty/fr/sp   må+on: NP ty/fr/sp   må+on: NP ty/fr/sp
       
22          
       
23          
       
24          
       

  

Uppdaterad: