Nationella prov åk 9

Nationella prov åk 9 i svenska, engelska och matematik samt NO och SO

Svenska B Tisdag 12 mars
Svenska C Torsdag 14 mars
BI/FY/KE A1 + A2 + A3 Ondsdag 3 april
Bi/FY/KE B Icke tidsbunden
Engelska B Tisdag 9 april
Engelska C Torsdag 11 april
GE/HI/RE/SH A Tisdag 7 maj
GE/HI/RE/SH B Torsdag 9 maj
Matematik B + C Onsdag 15 maj
Matematik D Fr 17 maj

Alla prov genomförs kl 09.00 på den aktuella dagen

Uppdaterad: