Provschema

  7A 7B 7C 7D 7E
34          
         
35          
         
36          
         
37  Fredag Skriftligt prov Namngeografi Världen  Torsdag Skriftligt prov Namngeografi Världen  Fredag Skriftligt prov Namngeografi Världen  Fredag Skriftligt prov Namngeografi Världen  
         
38          
         
39          

 

 

     
40  Prov Biologi (7ABC1)(7ABC4), Måndag   Prov Biologi (7ABC4), (7ABC1)Måndag   Prov Biologi (7ABC4),(7ABC1) Måndag  Prov Biologi Tisdag (7DE1)  Prov BiologiTisdag (7DE1) 
         
41  Språkprov ons o fre  Språkprov ons o fre  Språkprov ons o fre  Språkprov ons o fre  Språkprov ons o fre Matteprov Onsdag
 Mattprov tisdag        
42  Seminarie klimatförändringar  Seminarie klimatförändringar  Seminarie klimatförändringar  Seminarie klimatförändringar  
   Skriftligt prov Matematik kapitel 1 fredag  Skriftligt prov Matematik kapitel 1 måndag  Matteprov  
         
43  Prov Idh torsdag  Prov Idh torsdag  Prov Idh fredag  Prov Idh fredag Prov Idh torsdag
       Prov Fysik (7DE3), tisdag   Prov Fysik (7DE3), tisdag
45

 

 

 

 

 
         
46  Fredag skriftligt prov kristendomens historia  Torsdag skriftligt prov kristendomens historia  Fredag Skriftligt prov kristendomens historia  Fredag Skriftligt prov kristendomens historia  
         
47  Språkprov ons o fre  Språkprov ons o fre  Språkprov ons o fre  Språkprov ons o fre  
         

 

48

         Skriftligt prov om kristendomen fr 22/11
         
49    Prov Matematik torsdag  Prov Matematik torsdag   Fysik labprov planering,Tors
         
         
50          Fysik labprov Genomförande + utvärdering, tisdag
         
         
51          
         
           
         
           
         
         
           
         
           
         
Uppdaterad: