Provschema

  7A 7B 7C 7D 7E
2          
         
3       Planering lab - bedömd, Johannas grupp (tors)  
         
4        Genomförande lab - bedömd, Johannas grupp (tis)  
         
5 Planering lab - bedömd, Johannas grupp (mån)        
         
6 Genomförande lab - bedömd, Johannas grupp (mån)  Fysikprov (Eriks grupp) måndag     Fysikprov tisdag(Jennys grupp)
      Biologiprov kroppen Onsdag

  Biologiprov kroppen Tisdag

  Biologiprov kroppen.Tisdag

7  IDH - inlämning   IDH - inlämning   IDH- inlämning  IDH - inlämning  IDH - inlämning 

 Skriftligt prov torsdag historia

 Skriftligt prov torsdag historia

 Skriftligt prov torsdag historia  Skrifligt prov onsdag historia  
9  Språkprov ons o fre    Språkprov ons o fre    Språkprov ons o fre   Språkprov ons o fre   Språkprov ons o fre
         
10          
         
11 Ma-prov, 4.1-4.3, CB, ons Ma-prov, 4.1-4.3, JWE, ons Ma-prov, 4.1-4.3, JWE, ons Ma-prov, 4.1-4.3, CB, ons Ma-prov, 4.1-4.3, GL, ons
         
         
12  Seminarie historia  Seminarie historia  Seminarie historia  Seminarie historia  
         
13

 

 

 

 

 
         
14          
         
16          
         

 

17

Prov Idh Friluftsliv tors Prov Idh Friluftsliv fre Prov Idh Friluftsliv fre Prov Idh Friluftsliv fre Prov Idh Friluftsliv tors
 Prov samhällskunskap  Prov samhällskunskap  Prov samhällskunskap  Prov samhällskunskap  
18          
Ma-prov, onsdag Ma-prov, onsdag Ma-prov, onsdag Ma-prov, onsdag Ma-prov, onsdag
         
19  Språkprov ons o fre  Språkprov ons o fre  Språkprov ons o fre  Språkprov ons o fre  Språkprov ons o fre
       Biologiprov mån  Biologiprov tis
         
20          
         
 21     Bedömd lab kemi (Johannas grupp) Bedömd lab kemi (Johannas grupp) Bedömd lab kemi (Johannas grupp)
         
22           
         
         
23           
         
24          
         
Uppdaterad: