Provschema år 6

  6A 6B 6C 6D  
2          
         
3          
         
4    

 Ma-prov

tisdag /GL

   
         
5          
         
6          
         
7  Ma      Ma  
 Förhör Idh tisdag  Förhör Idh onsdag  Förhör Idh fredag  Förhör Idh fredag  
9          
         
10          
         
11        NO  
         
12  Ma-Algebra    Ma prov   Ma-algebra  
         
13    Torsdag- Geografiprov    Torsdag- Geografiprov  
         
15          
         
16          
         
17  Geografiprov    Geogrfiprov    
         
18          
         
19  Prov Idh tisdag  Prov Idh onsdag  Prov Idh tisdag Prov Idh onsdag   
         
20        Teknik  
         
21          
         
22          
         
23          
         
24          
         
10 september 2015