Nationella prov åk 6

Provdatum för de nationella proven i år 6

Ämne Delprov Datum
 Svenska/svenska  som andra språk  A  V.45-50
 Svenska/svenska    som andra språk  B1+C1  5/2-  19
 Svenska/svenska  som andra språk  B2+C2  7/2-19
 Matematik  A  V.45-50
 Matematik  B+C  6/5-19
 Matematik  D+E  8/5-19
 Engelska  A  V45-50
 Engelska  B  8/4-19
 Engelska  C  10/4-19

Provdatum för de nationella proven i år 9

 Ämne Delprov Datum
 Svenska/svenska som andra språk   A  V.45-50
 Svenska/svenska som andra språk   B  12/3-19
 Svenska/svenska som andra språk   C  14/3-19
 NO  A1+A2+A3  3/4-19
 NO  B  Fr. v 11
 Engelska   A  v.45-50
 Engelska   B  9/4-19
 Engelska   C  11/4-19
 Matematik   A  V45-50
 Matematik   B+C  15/5-19
 Matematik   D  17/5-19
 SO   A  7/5-19
 SO   B  9/5-19
Uppdaterad: