Elevhälsan

Kontaktuppgifter elevhälsan för grundsärskolan

Samordnare för elevhälsan/specialpedagog
Karin Malmberg
karin.malmberg@uppsala.se
tel: 018-727 25 55
mobil: 073 83 21 626

Kurator
Maja Bommelin
maja.bommelin@uppsala.se
018-727 53 62

Skolsköterska
Sara Hansson
sara.hansson@uppsala.se
tel: 018-727 25 57

Skolpsykolog
Vakant
tel: 018-727 53 17
mobil: 072 25 44 628

Skollogoped
Jenny Hörnqvist
jenny.hornqvist@uppsala.se
Tfn: 018-727 51 82

Koordinator skola- arbetsliv (SYV)
Jeanette Eriksson
jeanette.eriksson@skola.uppsala.se
Tfn: 018-727 53 42

                                                                

Uppdaterad: