Grundsärskolan

Tunabergskolans grundsärskola ger elever med intellektuella funktionsnedsättningar (IF) en utbildning som är anpassad efter varje elevs förutsättningar.

Utbildningen ska bland annat ge kunskaper och värden, bidra till personlig utveckling, social gemenskap och ge en god grund för ett aktivt deltagande i samhället. Grundsärskolan är en egen skolform med egen läroplan och kursplaner. Grundsärskolan omfattar en utbildning i samma ämnen som i grundskolan men med andra kunskapskrav. Inriktningen träningsskola är avsedd för de elever som inte kan tillgodogöra sig hela eller delar av utbildningen i ämnen. Istället för enskilda ämnen rymmer träningsskolans kursplan de fem ämnesområdena; estetisk verksamhet, kommunikation, motorik, vardagsaktiviteter och verklighetsuppfattning.

På Tunabergsskolans grundsärskola proriterar vi att eleverna trivs och når målen i alla ämnen. Vår verksamhet genomsyras av trygghet, arbetsglädje, gemenskap, tydlig struktur och delaktighet.

Vi har klasser med välutbildad, erfaren och engagerad personal. Assistenterna möter eleverna på morgonen och följer eleverna över hela skoldagen.

Grundsärskolan har tillgång till musiklärare, idrottslärare, hemkunskapslärare, och textil/träslöjdslärare. Förutom skolans egna lärare har vi ett samarbete med två musikpedagoger som spelar althorn med eleverna varje vecka. Denna träning, tillsammans med skolans musiklektioner och våra temaarbeten i olika ämnen, resulterar i välbesökta shower!

Vi deltar i möjligaste mån i grundskolans gemensamma aktiviteter, t ex. friluftsdagar, avslutningar och temadagar.

I vissa fall deltar grundsärskolans elever i grundskolans undervisning.

 

Uppdaterad:

Andra sidor under: Grundsärskolan