Rektor Särskolan

Tunabergsskolans särskola skolår 6-9

Sedan höstterminen 2011 finns särskola lokalmässigt integrerad på Tunabergsskolan. För närvarande består särskolan av 25 elever fördelade på tre klasser. Personalen består av tre lärare och 7 elevassistenter.

 I klassen får eleverna undervisning i skolans teoretiska ämnen samt bild och teknik. I övriga övningsämnen undervisas eleverna av de lärare som öven undervisar grundskolans elever.

Om ni har några frågor eller funderingar är jag tacksam om ni hör av er till mig. Antingen på telefon: 018-0187275410 eller via mail: malin.sandlund@uppsala.se

Uppdaterad: