Dags att söka skola

Mellan 11 och 31 januari ska du söka skola för ditt barn som börjar förskoleklass eller går sista årskursen i en F-3, F-5 eller F-6-skola.

Läs om skolvalet på uppsala.se.

Sök skola i eBarnUngdom. Välj och rangordna tre skolor. Den andra vårdnadshavaren måste bekräfta valet för att det ska gälla.

11 januari 2018