Värdegrundsarbete på skolan - Reparativ rättvisa

På Tunabergsskolan arbetar vi med en samtals- och konfliktlösningsmetod som kallas Reparativ rättvisa. Den första mentorstiden i veckan börjar med en gemensam samling ,  en cirkelsittning i klassen där var och en inbjuds att formulera sig om hur de har det och bli lyssnad till av alla i rummet. Det är ett sätt att markera att varje persons upplevelse ”räknas”, och det övar ungdomarna på att uttala sig i en grupp och att lyssna till varandra med respekt.

 

Uppdaterad: