Medicinsk elevhälsa

Medicinsk elevhälsa

Skolsköterska på Tunabergsskolan är Camilla Eriksson.

Arbetstider: måndag – fredag 8-16

Telefonnummer 018-7276608 eller epost camilla.eriksson4@uppsala.se

Skolläkaren heter Louise Diös. Tid till skolläkaren bokas via skolsköterskan för tillväxt- och skolrelaterade problem.

Mottagningsverksamhet: Under dagen kan eleven själv komma utan att boka tid. Det kan röra sig om enklare sjukvård, frågor om kost, motion, samtal mm.

Hälsobesök och vaccination: Skolsköterskan arbetar främst förebyggande och hälsofrämjande genom hälsosamtal, hälsoundersökningar och vaccinationer, se barnvaccinationsprogrammet på Folkhälsomyndighetens hemsida.

Vid hälsobesöket i 7:an ges eleven möjlighet att prata om sin egen hälsa. Områden som berörs är fysisk och psykisk hälsa, matvanor, fysisk aktivitet, sömn, skolarbete, trivsel i skolan samt ANT (alkohol, narkotika, tobak). Vid hälsobesöket erbjuds även ryggundersökning, synundersökning och mätning av längd och vikt.

Länkar

http://www.1177.se

http://www.UMO.se

http://snorkel.se

http://bris.se

Uppdaterad: