Medicinsk elevhälsa

Medicinsk elevhälsa

Skolsköterska på Tunabergsskolan är Alexandra Elsrud

Arbetstider: måndag – fredag 

Telefonnummer 018-7276608 eller epost alexandra.elsrud@uppsala.se

Skolläkaren heter Helena Salonen Ros. Tid till skolläkaren bokas via skolsköterskan för tillväxt- och skolrelaterade problem.

Mottagningsverksamhet: Under dagen kan eleven själv komma utan att boka tid. Det kan röra sig om enklare sjukvård, frågor om kost, motion, samtal mm.

Hälsobesök och vaccination: Skolsköterskan arbetar främst förebyggande och hälsofrämjande genom hälsosamtal, hälsoundersökningar och vaccinationer, se barnvaccinationsprogrammet på Folkhälsomyndighetens hemsida.

I årskurs 7 erbjuds alla elever ett hälsobesök. Områden som berörs är fysisk och psykisk hälsa, matvanor, fysisk aktivitet, sömn, skolarbete, trivsel i skolan samt ANT (alkohol, narkotika, tobak). Vid hälsobesöket erbjuds även ryggundersökning, synundersökning och mätning av längd och vikt.

I årskurs 8 erbjuds alla elever en påfyllnadsdos av vaccin mot difteri, stelkramp och kikhosta.

Länkar

http://www.1177.se

http://www.UMO.se

http://snorkel.se

http://bris.se

 

Med vänlig hälsning

Alexandra Elsrud

Skolsköterska, Tunabergsskolan

Uppsala kommun, Utbildningsförvaltningen

Tunabergsskolan

Besöksadress: Väpnargatan 19, 753 36 Uppsala

018-7276608

E-post: alexandra.elsrud@uppsala.se

 

 

 

 

 

Uppdaterad: