Elevhälsoteam

På Tunabergsskolan ingår följande personal i elevhälsoteamet:

Rektor                                               Lena Engebrand Nikou  

                                                          lena.engebrand-nikou@uppsala.se

Kurator                                             Josephine Vesterlind   

                                                          josephine.vesterlind@uppsala.se


Psykolog 
                                         Birgitta Carlsson            

                                                          birgitta.carlsson2@uppsala.se

Skolsköterska                                 Kristina Danielsson       

                                                          kristina.danielsson@uppsala.se         

Studie- och yrkesvägledare          Gabriella Henriksson     

                                                          gabriella.henriksson@uppsala.se

Specialpedagog                              Lotta Mellquist                

                                                          lotta.mellquist@uppsala.se

Speciallärare                                   Linn Henriksson               

                                                          linn.henriksson@uppsala.se

                                                          Kerstin karlsson

                                                          kerstin.karlsson@uppsala.se

 

 

Vid behov deltar resursteamledare och/eller skolläkare.

11 december 2014