Profiler

På Tunabergsskolan har vi följande profiler till läsåret 2017/18 att välja mellan:

      År 6, 7 och 8

 • Bild och konst
 • Digitala medier
 • Hantverk och design välj mellan inriktning trä/metall ELLER textil
 • Kör och solosång
 • Idrott och friluftsliv
 • SO Internationella studier - jag och världen
 • NO
 • Rockband
 • Studieverkstad ENDAST år 8

 

      År 9

 • Digitala medier
 • Idrott och friluftsliv
 • Hantverk och design
 • Performance/Rockband
 • NO
 • Studieverkstad

Du väljer ett av alternativen.

Profiltiden är 70 min/vecka och tas från elevens val.

Vi delar inte klasserna efter val av profil, utan klasserna delas när eleverna går till rspektive profilval.

Det krävs att minst 15 elever väljer profilen för att den ska kunna ges,

Om det finns för många sökande till en profil kommer lottdragning att användas som urvalsprincip.

Byte av profil görs endast vid ett läsårs början.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

19 mars 2015