Fotografering av eleverna

Plats:
Aulan

Datum:
23 augusti - 25 augusti

Startar: 08:30
Slutar: 25 aug 2017 15:00