Föreläsning 11 december

Måndagen den 11 december kommer förintelseöverlevaren
Tobias Rawet på besök till skolan och skall prata med eleverna i årskurs nio

Föreläsning och därefter frågestund och diskussion

6 december 2017